W związku z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 z 9 września 2002 r., poz. 1204), informujemy iż nasze adresy email z domeny epoque.pl zostały wprowadzone do baz danych nie zgodnie z prawem i bez naszej zgody. Nie wyrażamy zgody na dodawanie adresów email domeny epoque.pl do baz danych , ich przetwarzanie oraz przesłanie ofert innych niż z branży działalności naszej firmy . Wszelkie bazy danych w których są nasze adresy email posiadają ułomność prawną i zakup takiej bazy danych nie zwalnia nadawcy od odpowiedzialności prawnej . W przypadku nadesłania niechcianego emaila zostanie nadawcy emaila wystawione wezwanie do zapłaty za koszty z związane z obsługą usunięcia korespondencji nie chcianej w kwocie 500zl netto na co nadawca wyraża zgodę posługując się adresami email z domeny epoque.pl bez naszej zgody .

Menu

Ustawienia

Udostępnij

Kod QR