W związku z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 z 9 września 2002 r., poz. 1204), informujemy iż nasze adresy email z domeny epoque.pl zostały wprowadzone do baz danych nie zgodnie z prawem i bez naszej zgody. Użyty w adresach mailowych logotyp "EPOQUE.pl" jest znakiem prawnie chronionym i jakiekolwiek używanie go bez zgody jego właściciela jest złamaniem prawa. Nie wyrażamy zgody na dodawanie adresów email domeny epoque.pl do baz danych , ich przetwarzanie oraz przesłanie ofert innych niż z branży działalności naszej firmy . Wszelkie bazy danych w których są nasze adresy email posiadają ułomność prawną . Zakup i korzystanie z takiej bazy danych w stosunku co do naszej firmy jest złąmaniem obowiązującego prawa i nie zwalnia nadawcy od odpowiedzialności prawnej ze względu na nienalezytą staranność . W przypadku nadesłania niechcianego emaila zostanie nadawcy emaila wystawione wezwanie do zapłaty za koszty z związane z obsługą usunięcia korespondencji nie chcianej w kwocie 500zl netto na co nadawca wyraża zgodę posługując się adresami email z domeny epoque.pl bez naszej zgody i wiedzy . Nie zwalnia nadawcy zapis w niechcianym emailu o tresci pozyskania adresu ze strony gdyż wchodząc na nią zaakceptował politykę email spam.

Menu

Ustawienia

Udostępnij

Kod QR